Bratovština Presvete Krunice

Grobničani, kao nekadašnji podanici Zrinskih i Frankopana, dosljedni vjeri svojih otaca, poznati su po pobožnosti prema MAJCI BOŽJOJ i moljenju presvete Krunice.  Već stoljećima na Grobniku postoji BRATOVŠTINA OD PRESVETE KRUNICE, koja se zadržala sve do danas. Tako su i članovi dotične BRATOVŠTINE dali u crkvi sagraditi lijepi oltar u lijevoj lađi sa kipom i slikom MAJKE BOŽJE OD RUŽARIJA.

Bratovština se spominje već početkom 16 stoljeća. 23. srpnja 1766 godine. Sveti Otac Papa Klement XIII uzdigao je bratovštinu na „nadbratovštinu presv. Krunice“!  

Comments are closed.