Odgođen Križni put 2015.

Grobnički Križni put koji se trebao održati 7. ožujka odgađa se zbog hladnog vremena na subotu 14. ožujka. Vrijeme polaska ostaje isto – početak u 14 sati na Jelenju a završetak je na Gradu Grobniku.

Comments are closed.