Povijesni prikaz župe Grad Grobnik

Grad Grobnik nalazi se na povoljnom gospodarskom i prometnom putu Rijeka – Zagreb, sjevero-zapadno od Rijeke, na visini od 492 m. Za Grad Grobnik sa svojim grobničkim poljem možemo reći da je predvorje Gorskog Kotara, sa svježom mediteransko-kontinentalnom klimom. S vrha Grada Grobnika puca prekrasan pogled s jedne strane prema Kvarneru, moru i vrhu Učke, a s druge strane prema „grobničkim alpama“, Platku, Risnjaku i Hahliću.

U primorskom kraju nema mjesta, koji je u narodnoj povijesti i tradiciji tako znamenito i čuveno kao Grobnik. Tu znamenitost ima se na prvom mjestu zahvaliti poznatoj bitci između Hrvata i Mongola, koja se odigrala na grobničkom polju u 13 st. tj. 1244 godine.

Kroničari, Tomašić, Vitezović i Vramec o bitci izvještavaju tek u 16 st., pa neki povjesničari sumnjaju u vjerodostojnost tih podataka. Tako Vitezović u svojoj kronici navodi da je u bitci poginulo 56 tisuća Tatara. A fratar Pasconi navodi da je na Azijate padalo vruče kamenje. Prema jednoj od tradicija od toga vremena mjesto se zove Grobnik, zbog brojnih grobova u kojima su pokopani Tatari ili Mongoli.

Od 10 st. Grad Grobnik pripada Hrvatskoj državi. Ime Grobnik spominje se prvi puta prilikom sastavljanja VINODOLSKOG ZAKONIKA 6. sijećnja 1288 godine, kao jednog od najznačjnijih pravnih dokumenata feudalne Europe, koji je napisan glagoljicom na hrvatskom jeziku, a čiji je supotpisnik bio i grobnički župnik, plovan, Kirin.

Na vrhu Grobnika nalazi se KAŠTEL, utvrda koja je sazidana u obliku trokuta. Kaštel Grobnik je od 1255 godine u posjedu Krčkih knezova. Najprije je u posjedu obitelji, knezova Frankopan, a onda prelazi u ruke knezova Zrinskih. Godine 30.04 1671, nakon smaknuća PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA u Bečkom Novom Mestu vrlo bogati Grobnik je opljačkan i predan Austro-ugarskoj komori.

U dvorištu Kaštela je gotički bunar s uklesanim grbovima FRANKOPANA i KNEZOVA KRBAVSKIH iz 15 st. Unutar Kaštela nalazi se i kapelica sv. Jelene koja nije u funkciji. Grad Grobnik sada pripada općini Čavle koja vodi brigu o održavanju i obnovi Kaštela.

Comments are closed.