Župna crkva sv. Filipa i Jakova, ap.

crkva-izvanaŽupna crkva prema povijesnim podacima postoji od 1105 godine, jasno ne u ovakvom obliku.  Tako je 2005 godine svečano proslavljena 900 obljetnica župe. Crkva ima tri lađe. Ulazeći u crkvu s lijeve strane je najstarija lađa romaničkog stila sa oltarom MAJKOM BOŽJOM OD KRUNICE. Na oltaru je lijepi kip MAJKE BOŽJE OD KRUNICE, a iza kipa je prekrasna slika MAJKE BOŽJE OD KRUNICFE (koja se po potrebi diže odnosno spušta iza oltara) . Zatim je nadograđena srednja lađa sa glavnim oltarom s kipovima  SV. FILIPA I JAKOVA, a u sredini oltara je veliki križ kojega su prema tradiciji grobničani posebno častili. Glavni oltar je u baroknom stilu.

Zatim slijedi najnoviji dio crkve tj. lađa sa desne strane u gotičkom stilu sa glavnim oltarom od kamena koji je posvećen sv. SEBASTIJANU I PAPI GRGURU, sa vrijednom slikom-palom iz 18 st. nepoznatog autora.

Crkva je posvećena u 17 st. i dobila današnji izgled, dimenzije i raspored. Zvonik je nadograđen 1572 godine o čemu govori kamena ploča s glagoljskim natpisom, a renoviran je 1757 godine.

Od umjetničkih – vrijednih stvari u crkvi su još: kanoničke klupe u svetištu s početka 18 st., orgulje iz 1771 godine, koje je izradio fra Šime Lapčić koje nažalost nisu u funkciji, kandilo ili vječno svjetlo iz 1700 godine koje je izrađeno za vrijeme župnika Gausa, te lijepa kamena propovijedaonica iz 18 st. rad A. Michelazzia, iznad koje je prekrasna slika sa likom Ivana Krstitelja.

Comments are closed.