Pobožnost Križnoga puta

Križni put jedna je od najraširenijih i najomiljenijih katoličkih pobožnosti. Smisao križnog puta je u tome da sami doživimo i proživimo Kristovu muku i smrt, važno je razmatrati vlastite osjećaje i obraćati se Bogu skrušena srca. Nijedna pobožnost ne pruža vjerniku takvu priliku da sam ponese svoj svagdanji križ i slijedi Isusa, kao što to nudi križni put. Ove korizme, uzmimo svoje križeve i sami osjetimo muku koju je Isus trpio za naše spasenje.

Comments are closed.