Slavlje svetih misa u župi sv. Filipa i Jakova na Gradu Grobniku

  • Nedjeljom i većim blagdanima sv. mise su u crkvi: prva u 8 sati i svečana – pjevana misa u 10,30.
  • Kroz tjedan po zimi uglavnom u 17, u proljeće u 18 i ljeti ujutro u 8,30 i navečer u 18,30 sati.
  • Svibanjske i listopadske pobožnosti su u kapeli sv. Trojice u popodnevnim satima.
  • Sv. Mise zornice u adventu su svakog jutra u 6,30, osim nedjeljom.
  • Župnika Ivana Friščića možete dobiti na telefon – 051/250-150 ili na mob. 091/ 508 90 99.
  • Grobnički križni put započinje 22. ožujka 2014. U 13 sati u crkvi Jelenje. Nakon Jelenja kreće se prema Cerniku, zatim prema Gradu Grobniku gdje završava sa sv. Misom. Pozvani su svi, posebice školska djeca i mladi!

Comments are closed.